Pročelnik studija: dr. sc. Dinko Mikulić, prof. v. š., dipl. ing.

Studirati logistički menadžment

Veleučilište Velika Gorica je pokrenulo prvi hrvatski specijalistički diplomski stručni studij logistike, prvo pod nazivom Upravljanje logističkim sustavima i procesima (2006), zatim modernizirani studij pod nazivom Logistički menadžment (2019).

Univerzalni naziv studija Logistički menadžment je kompatibilan sa srodnim studijskim programima koji se izvode na drugim visokim učilištima EU. Naziv studija je prepoznatljiv i na engleskom jeziku (Logistics Management).

Na specijalistički diplomski stručni studij redovito se upisuju završeni studenti preddiplomskih stručnih studija s Veleučilišta Velika Gorica. To su najprije završeni studenti stručnih studija: Motorna vozila, Održavanje računalnih sustava, Održavanje zrakoplova i Upravljanje u kriznim uvjetima, zatim završeni studenti preddiplomskih studija s drugih visokih škola. Veliki broj poslodavaca upisuje na studij svoje zaposlenike koji već rade na poslovima logistike radi nadogradnje i usvajanja novih znanja i vještina.

Interdisciplinarni studijski program Logistički menadžment pokriva ukupnu logističku potporu složenim sustavima s okosnicom predmeta tehničke struke. Tijekom školovanja studenti stječu spektar primijenjenih znanja i vještina, kao u zemljama Europe. Kroz cjeloživotno učenje takvi će inženjeri temeljem kvalitetnog predznanja lakše povezati teoriju i praksu, što omogućava kreativnost na poslu.

Opći podaci o specijalističkom diplomskom stručnom studiju Logistički menadžment

Studijski program Područje: Tehničke znanosti
Polje: Interdisciplinarne tehničke znanosti
Trajanje studijskog programa 4 semestra (2 godine)
Način studiranja: redovni, izvanredni
Broj ECTS bodova 120 ECTS bodova
Uvjeti upisa na studij Završen preddiplomski stručni studiji, sa 180 ECTS bodova.
Zvanje nakon završetka studija Puni naziv: stručni specijalist inženjer logistike
Skraćeno: struč. spec. ing. logist.

 

Kompetencije završenih studenata

Specijalistički diplomski stručni studijski program je utemeljen na primijenjenim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja logističke potpore složenim sustavima. Studij pruža potrebno znanje iz logističkog menadžmenta, a ponajprije osobama koje žele raditi ili osobama koje već rade na poslovima logistike a žele se doškolovati u ovom području.

Završetkom studija polaznici stječu kompetencije logističkog menadžmenta:

 • organiziranje i planiranje logističkog sustava
 • upravljanje logističkim sustavima i procesima
 • upravljanje sustavom nabave i distribucije
 • upravljanje prometom i transportom
 • upravljanje sustavom održavanja tehničkih sredstava
 • upravljanje sustavom materijalno-financijskog poslovanja
 • planiranje i vođenje logističkih projekata

Studijski program

Studijski program Logistički menadžment  obuhvaća potreban sadržaj planiranja, organiziranja, upravljanja te kontroliranja tokova materijala, osoba, energije i informacija. Sastavni dio programa su trendovi i rješenja naprednih logističkih lanaca opskrbe i informacijskih tehnologija. Kao takav, specijalistički diplomski stručni studij je preporuka kandidata na tržištu rada. 

Potreba za specijalističkim obrazovanjem u području logistike postoji u svim javnim službama (vojska, policija, zaštita i spašavanje) i u gospodarstvu Republike Hrvatske. Na temelju spoznaja da tradicionalne discipline pojedinačno nisu u mogućnosti riješiti složene probleme postavljen je ovaj interdisciplinarni studijski program, koji interakcijom više disciplina pruža rješavanje logističkih zadataka.

Logistički menadžment je prepoznatljiv i preporučljiv studijski program, koji je kompatibilan sa srodnim studijskim programima koji se izvode na visokim učilištima EU. Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Logistički menadžment studenti mogu nastaviti školovanje na sveučilištima.

Ishodi učenja na studiju Logistički menadžment

Razina Dublin Descriptors Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Objasniti svojstva i funkcije logističkog sustava
 2. Opisati organizaciju logističkog sustava nabave i opskrbe.
 3. Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

 1. Provesti optimizaciju logističkih procesa
 2. Primijeniti računalnu potporu u rješavanju logističkih problema
 3. Primijeniti timski rad u razvoju logističkih projekta

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Prezentirati rezultate analize i prijedloge rješenja logističkih problema
 2. Predložiti odluke upravljanja u sustavu logistike
 3. Procijeniti sigurnost sustava logistike

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Voditi proces upravljanja kvalitetom u sustavu logistike
 2. Primijeniti načela upravljanja ljudskim potencijalima u sustavu logistike
 3. Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost pružanju logističke potpore

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Koristiti stručnu literaturu i studije razvoja za proširivanje znanja
 2. Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja u razvoju logistike
 3. Analizirati utjecaj logističkih aktivnosti na okolinu i sigurnost stanovništva

Studijski predmeti

I. semestar II. semestar
Ekonomika poduzeća Upravljanje nabavom
Informacijski sustavi u logistici Optimizacija logističkih procesa
Integralna logistika Upravljanje ljudskim potencijalima
Primijenjena statistika Upravljanje kvalitetom u logistici
Upravljanje logističkim sustavima Izborni predmet A
   
III. semestar IV. semestar
Upravljanje zalihama Poduzentištvo
Upravljanje prometom i transportom Izborni predmet C
Upravljanje održavanjem Specijalistički rad
Upravljanje projektima  
Izborni predmet B  

Izborni predmeti studija Logistički menadžment

  Izborni predmeti Semestar
A

Poslovni engleski

E-logistika

Logistika posebne namjene

 

II

B

 

Poslovna komunikacija

Psihologija rada

Strateški menadžment u logistici

 

III

C

Financije u logistici

Sigurnost logističkog sustava

Zelena logistika

 

IV

 

Svi predmeti studija prate trendove razvoja logistike. Studijski program je moderniziran inovativnim i atraktivnim predmetima:

 • Poduzetništvo,
 • Upravljanje projektima
 • Poslovna komunikacija
 • E-logistika (digitalna logistika.

Na tim i drugim predmetima studenti će s više motiviranosti i većom brzinom stjecati potrebne logističke inženjerske i menadžerske kompetencije. Tako će se budući specijalisti inženjeri logistike lakše nositi sa stalnim i brzim promjenama u području logistike.

Postojeća infrastruktura za izvođenje nastave na Veleučilišta Velika Gorica, raspoloživa IT oprema, nastavno osoblje i suradnja s institucijama i tvrtkama iz privatnog i javnog sektora, omogućuju nesmetanu provedbu studijskog programa Logistički menadžment.

Detaljnije oko studija Logistički menadžment pogledajte u brošuri studija:

Brošura studija Logistički menadžment