Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o normativnim okvirima i načinu djelovanju državnih upravnih organizacija, posebno u kriznim situacijama, razvitak sposobnosti razumijevanja uzroka unutarnjih kriza u državnim upravnim organizacijama i načina organiziranja i djelovanja državnih upravnih tijela i organizacija u kriznom okruženju.

Sadržaj predmeta:

1. Tijela državne uprave: pojam, razine organiziranja, nadležnost, zakonska regulativa 2. Rizici i krize koje mogu nastati u tijelima državne uprave: razlike u odnosu na razine organiziranja i kao posljedica vanjskih utjecaja 3. Tijela državne uprave i krizno planiranje 4. Planski dokumenti tijela državne uprave: zakonska regulativa, područje uređenja, nadležnost u postupanju 5. Upravljanje krizama i krizni menadžment 6. Studija slučaja Postupanje tijela državne uprave u slučaju proglašavanja katastrofa ili velikih nesreća

Kompetencije:

Razumijevanje okvira djelovanja državnih organizacija u kriznim situacijama te upoznavanje s planskim dokumentima koja definiraju postupanje u kriznim situacijama nastale kao posljedica djelovanja prirode odnosno čovjeka te će studenti biti sposobni postupati i donositi odluke sukladno zakonskoj regulativi, nastalim posljedicama te propisanim procedurama upravljanja.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog kolegija moći: 1. Prepoznati i razlikovati nadležnosti tijela državne uprave u odnosu na razinu ustrojavanja 2. Povezati osnovne sektore u tijelima državne uprave važne za koordiniranu procjenu i važnost zajedničkog djelovanja uz definiranje prioriteta djelovanja 3. Identificirati osnovne alate za upravljanje informacijama nakon velike nesreće ili katastrofe slijedom nadležnosti pojedinih tijela državne uprave 4. Definirati prioritete nakon obavljene procjene posljedica u aktiviranju sustava odgovora i poduzimanja mjera zaštite i spašavanja 5. Analizirati podatke slijedom procjene posljedica te dati prijedlog Odluke za postupanje iz nadležnosti pojedinih tijela državne uprave Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Preispitati izvore i porijeklo poslovnih kriza - Koristiti alate kriznog menadžmenta - Koristiti komunikacijske vještine i različite strategije u kriznom komuniciranju - Voditi krizni komunikacijski tim u kriznom komuniciranju i konferencijama za tisak - Prezentirati svoje ideje, stavove, rješenja i projekte