Ects: 5
Predavanja: 1
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Upoznavanje web aplikacija u Javi, upoznavanje način razvoja 3-slojnih aplikacija, savladavanje razvijanja aplikacija pomoću programskih okvira (Spring framework), te korištenje naprednih tehnika razvoja aplikacija općenito.

Sadržaj predmeta:

Arhitektura Java web aplikacija. Model-View-Controller arhitektura. Java servleti i Apache Tomcat poslužitelj. JSP stranice i JSTL biblioteka. Javascript. Spajanje Java web aplikacija na bazu podataka. Višejezičnost u Java web aplikacijama. Uvod u Spring Framework. Spring MVC. Spring i programski okvir Hibernate. Spring i sigurnost web aplikacija. Spring i korištenje udaljenih servisa. JUnit testiranje aplikacija. Spring i REST. Životni ciklus razvoja Java web aplikacija.

Kompetencije:

Usvajanje znanja i tehnika za razvoj 3-slojnih web aplikacija u Javi. Planiranje i implementirati Java web aplikacija temeljenih na programskim okvirima Spring i Hibernate. Savladavanje koncepata Java web aplikacija. Savladavanje osnovnih pojmova vezanih uz Java web aplikacije kao što su Servleti i HTTP GET i POST metode. Korištenje dodatnih komponenti i biblioteka kod razvoja Java web aplikacija. Korištenje naprednih metoda i programskih okvira za razvoj Java web aplikacija. Upoznavanje naprednih tehnika i alata za razvoj Java web aplikacija u timskom okruženju. Samostalno projektiranje i implementacija Java web aplikacija. Korištenje programskih okvira Spring Framework i Hibernate. Korištenje komponenti otvorenog koda za proširenje funkcionalnosti Java web aplikacija.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Razviti Java web aplikaciju temeljenu na servletima ili na programskom okviru Spring 2. Integrirati druge programske okvire u Java web aplikaciju kao što je Hibernate 3. Planirati razvoj i održavanje troslojne web aplikacije u Javi 4. Odabrati pripremljene biblioteke otvorenog koda za proširenje funkcionalnosti aplikacije 5. Podržati višejezičnost u Java web aplikacijama 6. Napisati JUnit testove za testiranje programskog koda Java web aplikacija 7. Koristiti programski okvir Java EE i JSF tehnologiju Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Predložiti rješenje inženjerijskih problema u struci (4). - Koristiti funkcionalnosti modernih inženjerijskih alata neophodnih za praksu (5). - Razviti programske aplikacije korištenjem suvremenih strukturnih, proceduralnih i objektnih programskih jezika (6). - Prezentirati vlastiti ili timski stručni rad (11).