Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenta s mogućnostima i arhitekturom sustava za upravljanje bazama podataka.

Sadržaj predmeta:

Definicija sustava za upravljanje bazama podataka. Arhitektura sustava. Logička i fizička struktura sustava. Osobine, mogućnosti i vrste sustava za upravljanje bazama podataka. Navigacijski, relacijski i objektni sustavi. SQL sustavi. Zaštita podataka. Autentikacija i autorizacija korisnika. Definiranje prava korisnika. Implementacija i održavanje sustava. Pregled arhitekture ostvarivanja visoke dostupnosti DBMS sustava. DBMS sustavi u oblaku.

Kompetencije:

Student će se upoznati s karakteristikama i mogućnostima sustava za upravljanje bazama podataka. Stjecanja vještina u instaliranju i administriranju DBMS sustava MSSQL, MySQL i Oracle

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Samoprocijeniti prednosti i mane različitih vrsti sustava za upravljanje bazama podataka 2. Usporediti različite vrste sustava za upravljanje bazama podataka 3. Pripremiti instalaciju DBMS sustava za različite vrste baza podataka 4. Urediti postavke DBMS sustava za redovito kreiranje sigurnosne kopije podataka iz baze 5. Predvidjeti scenarije mogućih problema i pogrešaka u radu informacijskih s bazama podataka 6. Planirati redovita ažuriranja sustava za upravljanje bazama podataka 7. Kreirati sigurnosnu politiku za upravljanje bazama podataka i implementacija strategije oporavka od katastrofičnih situacija Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti principe rada informacijskih sustava (2). - Predložiti rješenje inženjerijskih problema u struci (4). - Koristiti funkcionalnosti modernih inženjerijskih alata neophodnih za praksu (5). - Predložiti poboljšanja u području sigurnosti podataka i sustava (8). - Analizirati utjecaje karakteristika IS na performanse i sigurnost istih (9).