Ects: 5
Predavanja: 1
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Stjecanje samostalnosti u izradi stručnih radova i njihovoj prezentaciji. Priprema za izradu diplomskog rada.

Sadržaj predmeta:

Teme seminarskih radova mogu biti definirane iz cjelokupnog programskog sadržaja ovog studija. Poželjno da to bude priprema za diplomski rad, a da se Diplomski rad nadoveže na ovaj seminarski.

Kompetencije:

Samostalnost u izradi stručnih radova i njihovoj prezentaciji drugima.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ispita ovog predmeta moći: 1. Napisati stručni rad koji se sastoji od svih ključnih dijelova koji su potrebni za opisivanje i rješavanje konkretnih zadataka i projekata. 2. Prezentirati rezultate rada širem auditoriju uz pomoć odgovarajuće programske opreme. 3. Pripremiti prezentaciju na kojoj je moguće iznijeti opis problema i zaključke u zadanom vremenskom okviru. 4. Sastaviti strukturu pismenog dijela stručnog rada tako da pokriva opis problema, rješenje problema i zaključak. 5. Zaključiti stručni rad opisom dobrih i loših strana rješenja problema. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Razviti programske aplikacije korištenjem suvremenih strukturnih, proceduralnih i objektnih programskih jezika (6). - Prezentirati vlastiti ili timski stručni rad (11). - Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (12)