Hrvatska liga protiv raka priređuje javnozdravstvenu akciju 12 minuta kretanja protiv raka koja će se održati 19. svibnja 2018. u parku Maksimir, kod Mogile u 11 sati.

Hrvatska je prva država u Europi koja je podržala inicijativu Europske lige protiv raka pod nazivom I CAN run against CANcer čiji je cilj u svim državama Europe naglasiti važnost tjelesne aktivnosti u prevenciji raka. Ususret Europskom tjednu borbe protiv raka (od 25. do 31. svibnja) Hrvatska liga protiv raka ovom javnozdravstvenom akcijom promovira europski kodeks u kojemu je navedeno 12 postupaka kojim možemo značajno prevenirati zloćudne bolesti i više od 30%.
Tjelesna aktivnost je zbog načina života suvremena čovjeka nepravedno zanemarena svakodnevna aktivnost, a jako je bitan faktor prevencije mnogih bolesti, pa tako i raka.
Hrvatska liga protiv raka želi ukazati na nedovoljnu razinu preventivnih aktivnosti koje se provode u našoj zemlji i stoga je u suradnji s Europskom ligom protiv raka pokrenula javnozdravstvenu akciju 12 minuta kretanja protiv raka. Ovom javnozdravstvenom akcijom Liga želi ponovno naglasiti važnost 12 preventivnih mjera u prevenciji zloćudnih bolesti i poslati važnu poruku pojedincima, posebno mladima, obiteljima i naciji da je i danas najvažnije bolesti spriječiti, a ne liječiti.

Pozivamo sve naše djelatnike i studente da se pridruže akciji hodanja ili trčanja te da i na taj način svi zajedno pokažemo brigu o vlastitom zdravlju.