No thumbnail

Uspješno proveden audit prema normi ISO9001:2015 na Veleučilištu

Tvrtka SGS provela je na Veleučilištu Velika Gorica 16. lipnja 2020. godine kontrolni audit prema normi ISO 9001:2015 sa slijedećim ciljevima:

  • potvrditi je li sustav upravljanja u skladu s zahtjevima Norme
  • potvrditi da li organizacija učinkovito primjenjuje sustav upravljanja kvalitete
  • potvrditi je li sustav upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije.

Više  »

No thumbnail

Provedba studentskih anketa u ljetnom semestru a.g. 2018/2019

Poštovani studenti i nastavnici,
u skladu s Pravilnikom za provođenje anketa na Veleučilištu Velika Gorica te Priručnikom sustava osiguravanja kvalitete, a sukladno godišnjem planu aktivnosti,

Više  »

No thumbnail

Priprema za reakreditaciju

U ponedjeljak, 25. ožujka na Veleučilištu su održani pripremni sastanci zaposlenika Veleučilišta.
Prodekanica za kvalitetu  izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, prof.v.š., koja je ujedno i Koordinator postupka reakreditacije od strane Veleučilišta Velika Gorica,

Više  »

No thumbnail

Reakreditacija Veleučilišta – Povjerljiva komunikacija

Veleučilište Velika Gorica prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu Veleučilište Velika Gorica posjetit će Stručno povjerenstvo.

Više  »

No thumbnail

Reakreditacija Veleučilišta – poziv studentima

Poštovani studenti,
Veleučilište Velika Gorica prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu naše Veleučilište posjetit će Stručno povjerenstvo prema sljedećem programu: Protokol posjeta_VVG.

Više  »