Titula: Nives Jovičić, pred., mag. ing. agr.
Phone number: +385 1 8892 066

Obrazovanje

  • 2012 – : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, diplomski studij Poljoprivredna tehnika
  • 2011 – 2012: Veleučilište Velika Gorica, Specijalistički diplomski stručni studij Krizni menadžment (60 ECTS)
  • 2005 – 2011: Veleučilište Velika Gorica, Stručni studij Upravljanje u kriznim uvjetima (180 ECTS)

Profesionalna, znanstvena i nastavna karijera

Na Veleučilištu Velika Gorica zaposlena od 2011. god. Sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima Osnove ekologije, Ekologija i Gospodarenje otpadom, a u zvanje asistenta izabrana je u studenom 2012. godine. U Odsjeku za kvalitetu obavlja poslove vezane uz administraciju, održavanje tematskih stranice kvalitete na mrežnim stranicama Veleučilišta te sudjeluje u pripremi dokumentacije sustava osiguravanja kvalitete

Usavršavanje

  • 2009. – Završen tečaj osobnog razvoja – Sentia d.o.o.
  • 2011. – Certifikat internog auditora Quality management development programme ISO 9001:2008, SGS d.o.o.
  • 2013. – „Pedagoško – didaktička umijeća suvremenog nastavnika“

Članstva, povjerenstva i projekti

Članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Znanstvenom vijeću za zaštitu prirode, sekcija – gospodarenje otpadom.

Članica organizacijskog odbora međunarodne znanstveno – stručne konferencije „Dani Kriznog Upravljanja“

Hobi

čitanje, glazba, ples