Titula: mr. sc. Tamara Čendo Metzinger, v. pred., dipl. soc.
Phone number: +385 1 7897649

Obrazovanje

Sveučilišni dodiplomski studij Sociologija; Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu – diplomirani sociolog/profesor sociologije.

Sveučilišni znanstveni poslijediplomski studij iz Poslovne ekonomije smjer “Organizacija i management”; Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb – magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment.

Sveučilišni doktorski znanstveni poslijediplomski studij iz Informacijskih i komunikacijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet – u tijeku.

Profesionalna, znanstvena i nastavna karijera

 • 1998.-2001. – Savjetnica za krizna stanja za pomoć ženama žrtvama nasilja – udruga O – ZONA (volonterski); Savjetovanje i podrška ženama žrtvama nasilja (osobno i putem telefona za krizna stanja), osmišljavanje i provođenje istraživanja javnog mišljenja te organizacija i provedba kampanja za pomoć ženama žrtvama nasilja.
 • 2001.-2004. – Izvršni tajnik za odnose s javnošću UHIP/HIP;
  Koordiniranje, savjetovanje i provođenje planiranih programa i akcija po podružnicama, organizacija i provedba promidžbenih aktivnosti, komunikacija s medijima, osmišljavanje i provođenje istraživanja javnog mnijenja.
 • 2004. – 2009. – Samostalni viši referent za promidžbu i kvalitetu usluga – Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća;
  Komunikacija s korisnicima usluga i medijima, istraživanje kvalitete usluga, izrada analiza zastupljenosti u sredstvima javnog priopćavanja, edukacija svih društvenih skupina u području gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Sudjelovanje u uspostavi i razvijanju sustava upravljanja kvalitetom i okolišem sukladno normama ISO 9001 i ISO 14001.
 • 2009. – danas – Voditeljica Odsjeka za studentska pitanja; predavač – Veleučilište Velika Gorica;
  Planiranje, organiziranje i nadziranje rada Odsjeka i koordiniranje rada Odsjeka s ostalim službama Veleučilišta. Organiziranje i rješavanje svih administrativnih poslova u vezi studenata.
 • 2010.g. izabrana u nastavno zvanje predavača, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sigurnosne i obrambene znanosti. Izvodi nastavu na predmetima Komunikologija, Etika u optici i Metodologija istraživačkog rada.

Autorica i suautorica više od 25 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim časopisima

Usavršavanje

 • Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima – kontinuirano.
 • Seminar: Poučavanje usmjereno na studente, Veleučilište Velika Gorica, 2014.
 • Seminar: Razvoj kurikuluma usmjerenog na kompetencije kao ishode učenja, Veleučilište Velika Gorica, 2014.
 • Predavanje:Pedagoško-didaktička umijeća suvremenog nastavnika, Veleučilište Velika Gorica, 2012.
 • Godišnje radionice za stručnjake vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima, AZVO.
 • Tečaj za interne auditore sustava upravljanja kvalitetom i okolišem (ISO 9001 i ISO 14001), Dekaform d.o.o. Zagreb, 2004.-2005.
 • RRIF seminar “Public Relations”, Zagreb, 2003.
 • British Council Seminar “Violence against Women”, Windsor, Velika Britanija, 2000.
 • Second Summer School for Womens NGOs “Management of non profit organizations”, Solin, Grčka. 2000.

Članstva, povjerenstva i projekti

 • Član Povjerenstva za osiguravanje i provođenje sustava kvalitete Veleučilišta Velika Gorica.
 • Stručnjak vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima (AZVO)
 • Od travnja 2014. član Upravnog vijeća Veleučilišta.

Hobi

Čitanje, tenis, boravak u prirodi