No thumbnail

Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

Detalje o obradi osobnih podataka koju provodi Veleučilište Velika Gorica u sustavu AAI@EduHr možete pronaći u dokumentu Obavijest o privatnosti idp-aai

Više  »

VVG WiFi – Eduroam

Poštovani korisnice i korisnici,
Veleučilište Velika Gorica je nadogradilo sustav za pristup internetu putem bežične mreže te su sada kapacitet i područje pristupa znatno povećani.

Više  »

No thumbnail

DreamSpark VVG

Poštovani studenti,
DreamSpark usluga za preuzimanje Microsoft alata i operativnih sustava ponovno je dostupna. Do nedostupnosti je došlo uslijed poteškoća koje su nastale na strani aplikacije koja se koristi za povezivanje korisničkih računa Office365 usluge s DreamSpark uslugom.

Više  »

Office365 ProPlus usluga

Office365 ProPlus usluga je dostupna svim studentima, nastavnicima te djelatnicima. Pozivamo sve studente da upoznaju socijalnu mrežu Veleučilišta Velika Gorica „Yammer“.

Više  »