Upute za plaćanje:

  • Žiro račun broj: HR92 23400091110122348
  • Poziv na broj: 17OIB fizičke ili pravne osobe koja se prijavljuje
  • Opis plaćanja: Ciscoime i prezime osobe koja se prijavljuje