Titula: Marko Toth, pred., mag. psych.
Telefon: 01 7897 648

Obrazovanje

 • Prirodoslovno-matematička gimnazija Lucijan Vranjanin
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – diplomski studij psihologije

Profesionalna, znanstvena i nastavna karijera

 • Stručna praksa u Centru za mlade, djecu i obitelj MODUS
 • Vježbenički staž u Službi za medicinu rada i Službi za psihijatriju Doma zdravlja Zagreb – Centar
 • Vježbenički staž u Psihijatrijskoj klinici Vrapče, Zavod za biološku psihijatriju i psihogerijatriju
 • Asistent na Veleučilištu Velika Gorica na predmetima Psihologija stresa, Psihofiziologija rada i Psihološki aspekti kriznog menadžmenta
 • Stručni suradnik/asistent na Visokoj školi za sigurnost s pravom javnosti na premetima Psihologija rada i Obrazovanje odraslih
 • Znanstveno istraživački projekti u području društveno-humanističkih znanosti
 • Evaluacija nastavnog procesa u visokoškolskom obrazovanju
 • Konzultativni rad u istraživačkim projektima iz područja društveno-humanističkih znanosti

Usavršavanje

 • Dramski pristup u grupnom radu
 • MMPI II početni stupanj
 • Edukacija za psihološku djelatnost u medicini rada
 • Seminar iz psihološke prve pomoći u katastrofama i teškim nesrećama

Članstva, povjerenstva i projekti

 • Hrvatska psihološka komora
 • Hrvatsko psihološko društvo

Strani jezici

Engleski, Francuski, Njemački