Titula: Irina Kacian Ivetić, v. pred., mag. ing. techn. graph.

Obrazovanje

2013–2015
Magistrica europskih poslovnih studija, Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor

2009–2010
Stručna specijalistica inženjerka sigurnosti i zaštite, Visoka škola za sigurnost, Zagreb

1992–1997
Diplomirani inženjer grafičke tehnologije/Magistra inženjerka grafičke tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet Zagreb

Profesionalna, znanstvena i nastavna karijera

OBJAVLJENI RADOVI:
1. ZNAKOVI SIGURNOSTI I OGRANIČENJA U VIZUALNOJ NEVERBALNOJ KOMUNIKACIJI (1997.)
2. OSTVARIVANJE ULOGE POVJERENIKA ZA ZAŠTITU NA RADU (1998.)
3. ISTRAŽIVANJE STAJALIŠTA OVLAŠTENIKA POSLODAVACA ZA ZAŠTITU NA RADU (1999.)
4. ODNOS ZAPOSLENIKA PREMA OBVEZI LIJEČNIČKIH PREGLEDA NA RADNIM MJESTIMA
S POSEBNIM UVJETIMA RADA NA PRIMJERU IZ PRAKSE (2011.)
5. ZNAČAJ SURADNJE INŽENJERA SIGURNOSTI – STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU NA RADU I SPECIJALISTA MEDICINE RADA (2011.)
6. JAVNOST U ODLUČIVANJU O ZAŠTITI OKOLIŠA – ISKUSTVA U PRIMJENI AARHUŠKE KONVENCIJE (2011.)
7. UPRAVLJANJE KVALITETOM U SUSTAVU ZAŠTITE NA RADU (2014.)
8. VREDNOVANJE ISHODA UČENJA KAO SEGMENT SUSTAVA KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU (2014.)
9. PROJEKTNA METODOLOGIJA U SIGURNOSTI I ZAŠTITI ZDRAVLJA NA RADU (2015.)
10. SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE NA VISOKOJ ŠKOLI ZA SIGURNOST (2015.)
11. POSLOVNA INTELIGENCIJA U SIGURNOSTI I ZAŠTITI ZDRAVLJA NA RADU (2016.)
12. PRIMJENA UČENJA NA DALJINU U ZAŠTITI NA RADU – PROJEKT SAFETY CARD (2016.)

Usavršavanje

2015 – INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION – IPMA, HRVATSKA UDRUGA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Certified Project Management Associate IPMA Level D, 2015.
2014- VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST
Izbor u nastavno zvanje predavača, 2014.
2014- RH, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, UČITELJSKI FAKULTET
Potvrda o pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkoj izobrazbi, 2014.
2014- ALMA MATER EUROPAEA
Certificate of completion – Negotiation seminar, dr. Erwin Pfeifer, 2014.
2014- SANTA CLARA UNIVERSITY, MARKKULA CENTER FOR APPLIED ETHICS, SANTA CLARA,CALIFORNIA, USA
MOOC „Business Ethics for the Real World“, 2014.
2014- NIGEL BAUER ASSOCIATES, TUV NORD
Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2008, 2014.
Revizija norme ISO 9001, 2015.
2012- DQS – UL MSS, Management Solution Center
Training Certificate, Internal Auditor ISO 9001, 2012.
2012- PUO ALGERBRA
Uvjerenje o osposobljavanju za Voditeljicu izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, 2012.
2010- RH, MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu, 2010.
2009- VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST
Uvjerenje o osposobljavanju iz područja osnovnih andragoških znanja, 2009.
1997- ZIRS
Specijalist zaštite na radu, 1997.

Strani jezici

Engleski