Titula: Mgr. Sonja Drugović, asis., bacc. ing. opt.

Obrazovanje

 Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka optometrije

Strani jezici

Engleski