Državna uprava za zaštitu i spašavanje dodijelila je Veleučilištu Velika Gorica Priznanje za sudjelovanje na terenskoj vježbi zrakoplovne potrage i spašavanja. Naime, na području kompleksa bivše vojarne Dr. Ante Starčević u Jastrebarskom, na lokaciji Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu i Međunarodnoj zračnoj luci “Dr. Franjo Tuđman” te na brojnim lokacijama operativnih dežurstava sudionika sustava zrakoplovne potrage i spašavanja 22. rujna 2018. održana je terenska vježba žurnih službi pod nazivom ASAR 2018., u kojoj su sudjelovali i naši studenti i nastavnici.