Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je jučer koja će odabrana visoka učilišta u sklopu inicijative HEInnovate posjetiti tim međunarodnih stručnjaka.

Na temelju poziva koji je Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo visokim učilištima da u sklopu inicijative HEInnovate do 15. siječnja 2018. godine pošalju svoj iskaz interesa za ugošćavanje tima međunarodnih stručnjaka, zaprimljeno je 12 prijava visokih učilišta.
U suradnji s predstavnicima OECD-a i Europske komisije dogovoreno je da će međunarodni stručnjaci posjetiti sljedeća visoka učilišta:
Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Splitu
Sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Dubrovniku
Veleučilište VERN
Veleučilište Velika Gorica.
Posjet stručnjaka planiran je u razdoblju od 20. do 27. ožujka 2018. godine, a detalje posjeta visoka učilišta dogovarat će izravno s predstavnicima OECD-a.