Na Veleučilištu su danas započeli upisi preko Središnjeg prijavnog ureda. Pristupnici koji su odabrali neki od studijskih programa na VVG-u i koji se nalaze na objavljenoj konačnoj rang listi unutar odobrenih upisnih kvota, mogu se upisati do 22. srpnja 2017.
Izravno, preko Veleučilišta, predaja prijava i dokumenata traje do 21. srpnja, dok je objava rezultata 24. srpnja, a upisi od 26. do 29. srpnja 2017.