Predsjednik Hrvatske udruge kriznog menadžmenta, koja je registrirana na Veleučilištu Velika Gorica, Igor Magdalenić, jučer je gostovao u Dnevniku HRT-a. Povod je bio objavljena procjena rizika i ranjivosti od potresa za četiri hrvatska grada: Zagreb, Rijeku, Split i Dubrovnik.
Izrađene su ukupno 42 karte koje se odnose na pregledne karte analiziranog područja, obilježja i prometnu infrastrukturu, detaljne karte seizmičkog rizika za stanovništvo, materijalna dobra i prometnu infrastrukturu. Nadalje, obrađeni su sekundarni rizici kao što je aktivacija klizišta ili erozija terena, kao i rizik od poplave na području Grada Zagreba. Procijenjeno je i vrijeme pristupa žurnih službi nakon potresa, evakuacijski putevi za građane te su predložene lokacije u mjerama smanjenja rizika.
Inače, Hrvatska udruga kriznog menadžmenta okuplja nastavnike, bivše i sadašnje studente VVG-a te u posljednje vrijeme bilježi ogromne uspjehe. Copernicus program Udruzi je ustupio alate kriznog menadžmeta daljinske detekcije satelitskih sustava, a Udruga se povezala i sa sličnim organizacijama na svjetskoj razini s kojima razmjenjuje podatke i različite metodologije kriznog menadžmenta. Osim toga, kako nam je ispričao predsjednik Magdalenić, inače student VVG-a, Udruga je ušla u Research & Innovation program Europske komisije.

Više možete vidjeti na poveznici:

udruga kriznog menadžmenta