Dvadeset studenata studijskih programa Održavanje računalnih sustava, Održavanje motornih vozila i Održavanje zrakoplova, uz pratnju predavačice Irine Kacian Ivetić, mag. ing., nositeljice kolegija Osiguravanje i kontrola kvalitete, posjetili su jučer Hrvatski mjeriteljski institut s ciljem upoznavanja rada Instituta, kao i nacionalnih umjernih laboratorija te uvida u same nacionalne etalone iz područja duljine, hrapavosti, kuta, temperature, vlažnosti, tlaka, sile i tvrdoće.
Hrvatski mjeriteljski institut je ustanova koja osigurava mjernu sljedivost i bavi se istraživanjem, razvojem i održavanjem mjeriteljskih etalona na najvišoj razini u našoj zemlji. Nacionalni umjerni laboratoriji koji su danas u sastavu Instituta rade uspješno umjeravanja više od 50 godina što je rezultat kvalitete rada i rezultata mjerenja laboratorija.
Kvaliteta rada Instituta dokazuje se niz godina kroz međulaboratorijske usporedbe koje osiguravaju potvrde EURAMET-a (Europskog saveza nacionalnih mjeriteljskih institucija) o kvaliteti mjerenja te CMC (Calibration and measurement Capabilities) koja se osigurava kroz globalnu usporedivost nacionalnih mjeriteljskih etalona i mjernih mogućnosti pojedinih nacionalnih mjeriteljskih institucija.
Grupu s VVG-a u goste je primio ravnatelj HMI-ja prof. dr. sc. Davor Zvizdić i voditelji laboratorija koji su na uvodnom predavanju u Plavoj dvorani Instituta upoznali studente s povijesti Instituta i svakog laboratorija zasebno, kao i poslovima koje ti laboratoriji obavljaju na tržištu. Sva tri laboratorija koje su studenti imali prilike obići posjeduju akreditaciju za umjeravanje etalona i mjernih uređaja duljine, hrapavosti, kuta, temperature, vlažnosti, tlaka, sile i tvrdoće čime se garantira svjetska kvaliteta.
Nakon uvodnih predavanja studenti su podijeljeni u dvije grupe koje su posjetile Laboratorij za procesna mjerenja, Laboratorij za precizna mjerenja dužina i Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava.
Laboratorij za procesna mjerenja predstavio je njegov voditelj prof. dr. sc. Davor Zvizdić. Predstavio je nacionalne etalone za temperaturu i vlažnost te je studentima objasnio postupak umjeravanja. Umjeravanje u području tlaka predstavila je u svom djelu laboratorija prof. dr. sc. Lovorka Grgec Bermanec.
Laboratorij za precizna mjerenja dužina u kojem se nalaze nacionalni etaloni duljine, hrapavosti i kuta, predstavila je voditeljica laboratorija dr. sc. Gorana Baršić, objašnjavajući postupke umjeravanja za duljinu, hrapavost i kut, ujedno ističući značaj utjecaja mikroklime na ispitivanja.
Prof. dr. sc. Željko Alar predstavio je Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava sile i tvrdoće u kojemu je voditelj, pojašnjavajući i vanjske utjecaje na rezultate mjerenja te ističući vibracije kao najznačajniji mogući uzrok problema u rezultatima mjerenja.
Studenti su uočili da se u Institutu radi s vrlo preciznim mjernim instrumentima koji zahtijevaju precizno i pažljivo rukovanje, ne samo radi vrlo visokih cijena uređaja, nego radi osjetljivosti ispitivanjakoja se provode i zadržavanja kvalitete samih mjerenja koja je vrlo značajan čimbenik rada samog Instituta.