Javnozdravstvena akcija pod nazivom „ Dani zdravlja u City Centar One“ održana je 25. studenog 2017 istovremeno na dvije lokacije: City Centar One -West i City Centar One – East.
Tema akcije je bila „Zdravlje očiju“.
Uz djelatnike Veleučilišta Velika Gorica i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“, u akciji su aktivno sudjelovali studenti preddiplomskog stručnog studija Očna optika – 2. godina, u okviru predmeta Medicina rada. Studenti su sudjelovali u izradi edukativne slikovnice / bojanke „Čuvaj oči, ali gledaj srcem“. Cilj je bio senzibilizirati djecu prema slabovidnim, slijepim i drugim invalidnim osobama. Tijekom akcije to je učinjeno u zajedničkoj igri studenata, djece i roditelja u radionici/ igraonici gdje se bojala i čitala navedena slikovnica / bojanka, koja sadrži niz savjeta o očuvanju vida, zagonetki na temu očiju i vida, napisa o slabovidnosti kao i preporuka ponašanja prema invalidnim osobama.
Važno je napomenuti da su svi studenti kolegija Medicine rada aktivno sudjelovali u javnozdravstvenoj akciji, kako u organizaciji, tako u izradi slikovnice, ili u dječjim radionicama.
Tijekom akcije također je provjeravana oštrina vida, očni tlak, šećer u krvi i krvni tlak uz stručno savjetovanje.
Tekst i fotografije pripremili su studenti preddiplomskog stručnog studija očna optika – 2. godina, a sve objedinila Katarina Šarac.