Studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravljanje logističkim sustavima i procesima u utorak 10. travnja 2018. godine bili su na terenskoj nastavi u Hrvatskom zavodu za norme. Terenska nastava održana je u sklopu kolegija Osiguravanje kvalitete u logistici, a studenti su imali prilike poslušati tri teme: Hrvatski zavod za norme, norme i normizacija, vrste dokumenata i rad u tehničkim odborima; Tehnički odbor HZN/TO 574, Sustavi upravljanja kvalitetom, rizicima, vrijednostima i inovacijama; rad normoteke, informacijsko-dokumentacijske i komunikacijske središnjice HZN-a te aplikacije koje HZN nudi svojim korisnicima.
Grupu je u goste primila i pozdravila Ivana Ivić, dipl. ing., voditeljica Odsjeka za razvoj, edukaciju i certifikaciju koja je održala uvodnu riječ i predstavila predavače. Prvu temu studentima je prezentirala Mirela Šiprak, stručna savjetnica u području osnovnih norma pri čemu su studenti mogli čuti koje su djelatnosti HZN-a, što su norme i kako se one stvaraju, koje sve publikacije izdaje Zavod. Tijekom predavanja studentima su na uvid dane norme ISO 9000 i ISO 9001, jedine dvije norme iz područja upravljanja sustavim kvalitete koje imaju službeni prijevod na hrvatski jezik.
Temu vezanu za Tehničke odbore i sustave upravljanja prezentirala je Danijela Novota Krajnović, viša stručna savjetnica za poslove normoteke koja je studentima objasnila na koji način rade tehnički odbori, koji su njihovi zadaci i ovlaštenja i kako se donose norme.
Treća tema prezentirana je u prostorijama Normoteke. Rad normoteke i usluge koje pruža svim zainteresiranim stranama predstavila je dr. sc. Ana Marija Boljanović, voditeljica Odsjeka poslova normoteke, upućujući studente na mogućnost korištenja on-line repozitorija Zavoda koji je trenutno besplatan za sve studente VVG-a, putem vjerodajnice AAI@EduHr.
Predavanja su bila sadržajno usklađena s izvedbenim planom nastave te su proširila znanja studenata i predstavljaju temelj za nadogradnju znanja u području kvalitete.