Dragi studenti,
u nastavku su liste rujanskog upisnog ciklusa za specijalističke diplomske stručne studije.
Kandidati koji su ostvarili pravo upisa primit će obavijest putem elektroničke pošte o sljedećim koracima i terminu u kojem trebaju pristupiti upisu.

rang_lista-2020_2021-1. godina_(Logistički menadžment) – redovni
rang_lista-2020_2021-1. godina_(Logistički menadžment) – izvanredni
rang_lista-2020_2021-1. godina_(Krizni menadžment) – redovni
rang_lista-2020_2021-1. godina_(Krizni menadžment) – izvanredni
rang_lista-2020_2021-1. godina_(Informacijski sustavi) – redovni
rang_lista-2020_2021-1. godina_(Informacijski sustavi) – izvanredni