Veleučilište Velika Gorica je za studente u trajno vlasništvo nabavilo programski paket za 3D CAD modeliranje, analizu i simulacije Solidworks. Ovim programskim paketom omogućeno je proširivanje znanja i nastave iz područja konstruiranja pomoću računala.

Software će se koristit na prediplomskim studijima Održavanje motornih vozila i Održavanje zrakoplova, a po potrebi i na drugim studijima Veleučilišta Velika Gorica. Zahtjevno tržište rada sve više traži poznavanje konstruiranja dijelova i sklopova pomoću računala.

Studenti će time steći opće i specifične kompetencije (znanje i vještine):
proračunati i parametarski konstruirati dijelove i sklopove; analizirati i primijeniti 3D konstrukcijsku dokumentaciju; identificirati namjenu i konstrukcijske značajke dijelova i sklopova; povezati dijelove elemenata konstrukcije u funkcionalnu cjelinu i proračunati glavne značajke naprezanja.

Instalaciju programskog paketa Solidworks je za Veleučilište Velika Gorica postavio predavač Andrija Šaban u suradnji sa zastupnikom programa Strojotehnika d.d.