Još danas i sutra mogu se predati prijave za preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije. Kandidati koji se žele prijaviti na jedan od studija Veleučilišta Velika Gorica, a nisu stekli pravo upisa preko Središnjeg prijavnog ureda slobodni su predati izravno prijavu na željeni studij u Studentskoj referadi Veleučilišta. Kako bi prijava bila potpuna, uz obrazac za prijavu, potrebno je priložiti po jedan primjerak neovjerene kopije sljedećih dokumenata:

Za preddiplomske stručne studije:
• svjedodžbe svih razreda četverogodišnje srednje škole,
• završnu svjedodžbu srednje škole,
• svjedodžbu o položenoj državnoj maturi (ukoliko ste polagali državnu maturu).

 

 

Za specijalističke diplomske stručne studije:
• svjedodžba ili diploma o završenom stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju,
• dopunska isprava o studiju ili prijepis ocjena položenih ispita s obaveznom prosječnom ocjenom položenih ispita.

Objava rezultata bit će 22. srpnja 2019. godine. Ukoliko kandidat stekne pravo upisa, procesu upisa moći će pristupiti u razdoblju od 24. srpnja do 27. srpnja 2019. godine.

Kandidati koji su izvršili prijavu preko Središnjeg prijavnog ureda te preko istoga ostvarili pravo upisa, procesu upisa trebaju pristupati u razdoblju od 16. srpnja do 20. srpnja 2019. godine.

Potrebno je javiti se u Studentsku referadu s originalima i neovjerenim kopijama svjedodžbi svih razreda srednje škole, a potvrdu o položenim ispitima državne mature slobodni su dostaviti naknadno.

U Studentskoj referadi potrebno je preuzeti podatke za uplatu upisne rate školarine te se po uplati iste javiti u Studentsku referadu s potvrdom o uplati, kopijom potvrde o uplati i tri fotografije (dimenzije 4 x 6 cm), kako bi popunili dokumentaciju i završili upis.

Radno vrijeme Studentske referade je od 10,00 do 18,00 sati radnim danom te subotom od 8,30 do 12,30 sati