Predaja prijave i dokumenata: do 15. rujna 2012.
Objava rezultata: 21. rujna 2012.
Upisi: od 24. do 29. rujna 2012.

Pravo prijave na razredbeni postupak imaju osobe koje su završile stručni studij na VVG-u ili jednakovrijedno visokoškolsko ili sveučilišno obrazovanje u zemlji ili u inozemstvu i stekli najmanje 180 ECTS bodova.

Uz obrazac za prijavu na razredbeni postupak, koji se može podignuti i popuniti u studentskoj referadi, prilažu se uz izvorne dokumente i po jedan primjerak neovjerene kopije slijedećih dokumenata:

– domovnica,
– rodni list,
– svjedodžba o završenom stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju,
– suplement uz svjedožbu o završenom studiju ili prijepis ocjena položenih ispita,
– dokaz o stjecanju statusa sportaša prve ili druge kategorije.

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje prosječne ocjene položenih ispita na stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju ili sveučilišnom diplomskom studiju.n

Više o tome na: Upisi -> Upis na specijalističke studije -> Natječaj