Na Veleučilištu je u četvrtak 29. studenoga 2018. održana radionica za visokoškolske nastavnike iz kompetencijskog pristupa planiranju studijskih programa.

Radionica je obuhvaćala različite teme poput pristupa poučavanju, definiranje i određivanje kompetencija i ishoda učenja, Hrvatski kvalifikacijski okvir, Bloomovu taksonomiju, ishode studijskih programa i kolegija, matrice ishoda studijskih programa i ishoda kolegija, konstruktivno poravnanje, metode i strategije poučavanja koje omogućuju ostvarivanje planiranih ishoda kolegija, praćenje i vrednovanje ostvarivanja planiranih ishoda kolegija te određivanje ECTS bodova.

Voditeljice radionice bile su prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić i prof. dr. sc. Željka Kamenov sa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.