U prosincu 2018. g. objavljen je drugi broj znanstvenog časopisa Annals of Disaster Risk Sciences kojeg izdaje Veleučilište Velika Gorica.
Pristup sadržaju časopisa je besplatan i otvoren javnosti https://ojs.vvg.hr/index.php/adrs.

Ovim putem pozivamo autore koji se bave kriznim upravljanjem i povezanim disciplinama da prijave svoje radove.