Mr.sc. Branislava Resanović, asis., dr. med., imat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje.
U skladu s Pravilnikom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u naslovna nastavna zvanja, Narodne novine br.119/2005., određuje se dan, vrijeme i mjesto održavanja nastupnog predavanja pristupnice mr.sc. Branislava Resanović, asis., dr.med., za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita,
četvrtak, 11. siječnja 2018. godine u 17,15 sati u dvorani C, Veleučilište Velika Gorica.
Naslov nastupnog predavanja u trajanju od jednog nastavnog sata glasi:
„Biološke štetnosti -Zarazne bolesti“
Predavanje će se održati u nazočnosti stručnog povjerenstva u sastavu:
1. dr.sc. Josip Čulig prof. v. š. dr.med.
2. dr.sc. Branimir Cerovski prof. v. š. dr.med.
3. dr.sc. Rajko Pokupec prof. v. š. dr.med.
te članovima Stručnog vijeća Veleučilišta, nastavnicima i studentima Veleučilišta Velika Gorica.
Temeljem članka 6. Pravilnika, stručno povjerenstvo nakon održanog nastupnog predavanja daje pisanu ocjenu o nastupnom predavanju i dostavlja Izviješće Stručnom vijeću Veleučilišta Velika Gorica.

Dekan dr.sc. Ivan Toth, prof. v. š.