Izašao je novi, 12. broj Informativnog lista Gaudeamus. Svoj besplatni primjerak potražite u prizemlju zgrade, u Studentskoj referadi, ili u kafiću VVG-a.