Broj ugovora: UP.03.1.1.02.0032

Predmet nabave je usluga izrade SCO-ova (Sharable Content Object) na engleskom jeziku u svrhu izrade i razvoja sustava e-učenja novog studijskog programa.

Nabava se provodi u okviru projekta „Specijalistički diplomski strucni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry“.

Predmet nabave nije podijeljen na grupe nabave.

Naručitelj (Veleučilište Velika Gorica) primjenjuje postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi. Vrsta postupka nabave je javno nadmetanje.

Evidencijski broj nabave: UP.03.1.1.02.0032-042019

Obavijest o nadmetanju_VVG

Dokumentacija za nadmetanje_VVG

Prilog 1. Tehničke specifikacije_VVG

Prilog 2. Ponudbeni list i Dodatak 1 i 2_VVG

Prilog 3. Troškovnik_VVG

Prilog 4. Izjava o nepostojanju razloga isključenja_VVG

Prilog 5. Izjava o ispunjenju uvjeta pravne i poslovne sposobnosti_VVG

Prilog 6. Izjava o stručnjacima_VVG

Prilog 7. Plan rada i organizacija te metodologija provedbe aktivnosti_VVG

Prilog 8. Obrazac Ugovora_VVG

Odluka o odabiru najbolje ponude_VVG