U brošuri za preddiplomski stručni studij Motorna vozila prikazane su osnovne karakteristike studijskog programa Motorna vozila na Veleučilištu Velika Gorica. Opisan je nastavni program obrazovanja i kompetencije završenih studenata.

Veleučilište Velika Gorica je pokrenulo prvi hrvatski stručni studij Motorna vozila, prvo pod nazivom Održavanje motornih vozila (2003), zatim modernizirani studij pod nazivom Motorna vozila (2020).

Studij Motorna vozila slijedno upisuju učenici završenih srednjih tehničkih škola. Postoji veliki interes upisa učenika na redovni i izvanredni studij, kao i interes poslodavaca za školovanjem svojih zaposlenika.

Sažetak

Motorna vozila, atraktivni preddiplomski stručni studij na Veleučilištu Velika Gorica

U sektoru strojarstva, područje motornih vozila je iznimno propulzivna djelatnost. Zanimanje inženjera motornih vozila čini skup poslova koji su svojim sadržajem tehnološki srodni i povezani i koji će društvu biti potrebni u budućnosti za stvaranje nove vrijednosti. Priprema inženjera za takve poslove pripada stručnom studijskom programu. U području motornih vozila, korištenje hibridnih i električnih vozila stvara rastuću potražnju za radnim mjestima i porast broja zaposlenih. Stoga su uvedeni inovativni predmeti Električna i hibridna vozila, Ispitivanje motornih vozila, Konstruiranje pomoću računala i Komunikacijske vještine, koji donose nove ishode i kompetencije studenata. Studenti stječu primijenjena znanja i vještine s naglaskom na održavanje motornih vozila. Takav studijski program je jamac uspjeha završenih studenata na tržištu rada.

Brošura Motorna vozila daje otvoreni pristup studijskom programu obrazovanja inženjera motornih vozila: uvod, trend razvoja motornih vozila, moderni studijski program, istraživanje srodnih studijskih programa, kompetencije završenih studenata, inovativni predmeti, raspoloživi prostorni, nastavni i studentski resursi Veleučilišta Velika Gorica, upis i slijedno školovanje, zaključak. Na kraju je opisan način upisa redovnih i izvanrednih studenata.

Cijelu brošuru možete vidjeti u nastavku.

3. Brošura Motorna vozila VVG