Posljednji, jesenski razredbeni postupak za upise u akademsku godinu 2017./2018. započeo je 1. rujna 2017. Prijave i dokumenti mogu se predati do 16. rujna, objava rezultata bit će 19. rujna, dok će upisi trajati od 21. do 28. rujna 2017.