Ministarstvo obrane Republike hrvatske, Oružane snage Republike Hrvatske (OS RH) te Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) i protuzračna obrana (PZO) iskazali su posebni interes za stručni studij Održavanje zrakoplova na Veleučilištu Velika Gorica.
U cilju suradnje s Veleučilištem Velika Gorica, a u cilju privlačenja potencijalnih kandidata za prijem u djelatnu vojnu službu moguće je u postrojbama HRZ-a i PZO-a za održavanje vojnih zrakoplova provesti posjete studenata u cilju upoznavanja procesa održavanja u Oružanim snagama te stručnu praksu za studente stručnog studija Održavanje zrakoplova.
Studenti tijekom posjeta i stručne prakse upoznaju se s organizacijom i procesom održavanja u postrojbama za održavanje vojnih zrakoplova te imaju mogućnost koristiti stručnu literaturu – tehničku dokumentaciju zrakoplova, kako za potrebe studija tako i za izradu diplomskih radova te stručnu pomoć časnika OS RH: zapovjednika postrojbi za održavanje i strukovnih časnika – inženjera za održavanje određenog tipa zrakoplova ili zrakoplovne specijalnosti.
Studenti stručnog studija „Održavanje zrakoplova“ nakon završenog studija imaju mogućnost prijema u djelatnu vojnu službu na ustrojbena mjesta časnika – inženjera za održavanje vojnih zrakoplova.
Kako Ministarstvo obrane planira modernizaciju i opremanje Oružanih snaga RH i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane novim tipovima zrakoplova ukazuje se potreba za privlačenjem i prijemom novih inženjera za održavanje zrakoplova sa tržišta rada. Također, zbog prirodnog odljeva (odlaska u mirovinu) bit će potrebno primiti nove inženjere.
Za prijem u oružane snage sa tržišta rada kandidati, osim završenog studija održavanja zrakoplova, trebaju udovoljavati uvjetima za prijem u djelatnu vojnu službu u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.
Prema sadašnjim odredbama zakona prije prijema u OS RH kandidati trebaju proći dragovoljno služenje vojnog roka. Dragovoljno služenje vojnog roka moguće je provesti i tijekom studija u ljetnom periodu.
Nakon dragovoljnog služenja vojnog roka zainteresirani kandidati mogu s Ministarstvom obrane sklopiti ugovor o prijemu u djelatnu vojnu službu.
Nakon prijema u djelatnu vojnu službu kandidati se upućuju na specijalističku vojnu obuku za dobivanje vojno stručne specijalnosti (VSSp), a nakon toga u postrojbu za održavanje zrakoplova na obuku za određeni tip zrakoplova i stjecanje Dozvole za održavanje vojnih zrakoplova.
Nakon stjecanja vojno stručne specijalnosti te stažiranja u postrojbi i dobivanja prve službene ocjene zainteresirani kandidati javljaju se za upućivanje na temeljnu časničku izobrazbu. Temeljna časnička izobrazba provodi se na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu u trajanju od 9 mjeseci. Nakon uspješno završene temeljne časničke izobrazbe kandidati dobivaju čin poručnika te se raspoređuju na prvu časničku dužnost – zapovjednik voda u postrojbi za održavanje vojnih zrakoplova.
Na navedeni način već je u HRZ i PZO primljeno više časnika koji su završili stručni studij „Održavanje zrakoplova“ na Veleučilištu Velika Gorica. Navedeni časnici pokazali su se kao vrsni inženjeri u održavanju vojnih zrakoplova. Neki od njih nastavili su studije na VVG-u na stručnim studijima „Logistika“ koji je također tražen od strane Oružanih snaga Republike Hrvatske.
<