Na poziv predavačice Irine Kacian Ivetić, mag. ing., nositeljice kolegija Osiguravanje i kontrola kvalitete, u četvrtak 10. siječnja 2019. održano je gostujuće predavanje Borisa Bedenika, voditelja Odjela kvalitete tvrtke DOK-ING d.o.o. iz Zagreba, specijalizirane za proizvodnju specijalnih vozila za razminiranje.
Redoviti i izvanredni studenti studijskih programa Održavanje motornih vozila i Održavanje zrakoplova imali su priliku poslušati predavanje s temom „Upravljanje kvalitetom“ s posebnim osvrtom na provedbu u praksi.
Prezentacija je obuhvaćala predstavljanje tvrtke i njezinog razvoja kao i razvoja kvalitete unutar organizacije. Dani su teorijski inputi i primjeri iz prakse vezani za načine i metode upravljanja kvalitetom, postupke kontrole koje organizacija provodi i alate koje pri tome koristi. Prezentirani su i sustavi koji su ugrađeni u integrirani sustav upravljanja kako bi se olakšalo upravljanje kvalitetom te su kroz pitanja studenata prenesena praktična iskustva iz područja upravljanja kvalitetom.
Predavanje je tematski bilo usklađeno s nastavnim planom i programom te je sadržajno nadopunilo dosadašnja znanja studenata.