Na poziv predavačice Irine Kacian Ivetić, mag. ing., nositeljice kolegija Osiguravanje i kontrola kvalitete u srijedu 28. studenog 2018. održano je gostujuće predavanje Blaženke Vlahović, pomoćnice direktora Društva za sustave upravljanja , Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Izvanredni studenti studijskog programa Održavanje računalnih sustava imali su priliku poslušati predavanje s temom „Unutrašnja i vanjska procjena sustava upravljanja – interni i eksterni audit“.
Na predavanju je prezentiran rad društva Gradska plinara Zagreb d.o.o., povijest i razvoj kroz prizmu razvoja sustava upravljanja kvalitetom. Uz utvrđivanje teorijskih znanja studentima je prezentiran današnji način upravljanja u području kvalitete, oblici komunikacije u organizaciji, pojedini postupci i procesi, način provođenja osiguravanja i kontrole kvalitete te su prenesena praktična iskustva iz internih i eksternih audita.
Predavanje je tematski bilo usklađeno s nastavnim planom i programom te je sadržajno nadopunilo dosadašnja znanja studenata.