Članovi VVG projektnog tima, koji rade na projektu EU Circle, sastali su se kako bi se dogovorili oko mogućeg doprinosa rezultatima projekta, a koji se odnose na popis modela za procjenu utjecaja kritičnih infrastruktura na opasnosti od klimatskih promjena. Dobiveni rezultati istraživanja imaju svrhu identifikacije ekonomskih, financijskih, reputacijskih, društvenih, ekoloških i sigurnosnih indikatora vezanih uz štete na kritičnoj infrastrukturi, nastale zbog ugroza uzrokovanih klimatskim promjenama. VVG tim će raditi na aspektima vezanim uz potencijalne žrtve, utjecaj na reputaciju i opće društvene efekte.