U Dresdenu, Njemačka, 29. i 30. kolovoza 2018.  održava se jedan od posljednjih sastanaka u sklopu projekta EU-CIRCLE, financiranog iz okvirnog programa EU-a za istraživanja i inovacije OBZOR2020. Predstavnici Veleučilišta Velika Gorica pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju i voditelj projekta ispred Veleučilišta Velika Gorica Alen Stranjik i član stručnog projektnog tima Nenad Petrović, osim na sastanku konzorcija, sudjelovali su i na radionici analize studije slučaja poplave u Dresdenu koju su njemačke kolege iz Instituta Fraunhofer proveli s dionicima odgovora na krizna stanja iz Njemačke.
Do kraja projekta predviđena je još jedna studija slučaja na Cipru i završni sastanak u sklopu kojeg će Europska komisija izvršiti zajedničku reviziju rezultata projekta. Projekt završava krajem rujna 2018. godine.

Zajednička fotografija – izvor: Fraunhofer IVI