logo_llp_en_za_web

Veleučilište Velika Gorica objavljuje

NATJEČAJ

Program za cjeloživotno učenje (LLP)  

Erasmus: program mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka akademsku godinu 2012/13.

Cilj studijskog boravka u inozemstvu je stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture, izgradnja visoko kvalificiranog, stručnog kadra s međunarodnim iskustvom u obrazovanju te promocija suradnje među visokim učilištima i njihova internacionalizacija.

Natječaj za studijski boravak je otvoren za studente studija Očne optike, Upravljanje u kriznim uvjetima, Krizni menadžment, Upravljanje logističkim sustavima i procesima na sljedećim studijima u inozemstvu:

–       Očna optika: Masaryk University, Brno Češka;

–       Upravljanje u kriznim uvjetima, Krizni menadžment: Slovenija – University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security;

–       Upravljanje u kriznim uvjetima, Krizni menadžment: Slovačka – Univeristy of Žilina, Civil protection – Crisis management;

–       Upravljanje logističkim sustavima i procesima: Poljska – Warsaw Customs and Logistics College – Faculty of International Relations.

U trenutku odlaska na studijski boravak studenti moraju biti upisani u najmanje 2. godinu preddiplomskog studija.

Dužina studijskog boravka može biti najmanje 4 mjeseca.

Studenti moraju imati državljanstvo Republike Hrvatske, status izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno ako imaju registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj.

Kriteriji za odabir studenata su: motivacijko pismo, akademski uspjeh i poznavanje stranog /engleskog jezika na kojem se održavaju predavanja/stručna praksa.

Krajnji rok za prijavu za studijski boravak je petak 23. studeni 2012. u 12:00 sati.

Prijave se podnose putem e-maila: erasmus@vvg.hr ili Referade (naznačiti na koverti za „Erasmus kooordinatora“).

Ukoliko student ispunjava kriterije, potrebno je ispuniti:

–       on-line obrazac 1 u privitku

Uz on-line obrazac potrebno je priložiti životopis u europass-formatu i motivacijsko pismo na engleskom jeziku (najviše 500 znakova). Student je dužan dostaviti domovnicu ili dokaz o statusu izbjeglice ili osobe bez državljanstva s registriranim boravištem u RH.

Povjerenstvo za odabir studenata će odabrati studente na osnovu ispunjavanja općih uvjeta natječaja i razgovora sa studentom radi utvrđivanja znanja engleskog jezika i motivacije.

Sve informacije u vezi Erasmus projekta moguće je pronaći OVDJE

Obrazac1_za_prijavu_na_natjecaj_studijski_boravak.doc