Redovitim studentima na studijskim programima u STEM područjima znanosti upućeni su e-mailovi od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti. Mole se studenti da provjere ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosono rezultatu državne mature na sljedećoj poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.
U aplikaciju AAI@Edu.Hr studenti se prijavljuju putem svog AAI@Edu.Hr elektroničkog identiteta pri čemu će im se dodijeliti jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi. Ukoliko student primijeti da njegovi podaci u aplikaciji nisu ispravni vezano uz broj ECTS-a i prosjek ocjena, uputa je da se obrati visokom učilištu u svrhu ispravka podataka. Ukoliko podaci o rezultatima državne mature nisu ispravni, student se treba obratiti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (na e-mail adresu koja je upisana u aplikaciji). Za sve ostale informacije studenti se mogu obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na stem-stipendije@mzo.hr.
Podatke je moguće ispraviti zaključno s danom 10. studeni 2017. godine do 12:00 h. Ukoliko do navedenog vremena nisu ispravljeni podaci uzet će se podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.
Dodjela stipendija provodi se temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (NN 61/17, i NN 95/17), odnosno temeljem podataka koje su Ministarstvu dostavila visoka učilišta koja izvode studijske programe u STEM područjima znanosti i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.