U prilogu je objavljen zapisnik sa 6.  sjednice Studentskoga zbora Veleučilišta Velika Gorica održanog 15. rujna 2016.

 

Zapisnik 6. sjednice Sz-a