Ako ste završili neki od studija na Veleučilištu Velika Gorica i danas ste uspješni u svome poslu, imate uspješnu karijeru ili ste uspjeli ostvariti neke svoje snove, javite nam se i pošaljite opis svoga posla.

Studenti koji su završili studij i uspješno pronašli posao govore o sebi.


Tomislav Kralj, Održavanje računalnih sustava

Veleučilište Velika Gorica upisao sam zbog želje za dodatnim znanjem koje nisam mogao steći specijalističkim školovanjem, kao i zbog formaliziranja već stečenog znanja.

Prednosti Veleučilišta su sljedeće: orijentiranost na realne poslovne situacije, kvalitetna predavanja, neposredan i kvalitetan odnos s profesorima, prodekanom i dekanom.

Na predavanjima, koja su vrlo dobro organizirana i kvalitetna, stječu se vrlo važna teoretska znanja koja su nužna za praktičan rad.

S nekim kolegama koje sam upoznao tijekom studija postao sam jako dobar prijatelj, dok s nekima poslovno surađujem.

Studij mi je i prije završetka omogućio da promijenim smjer u kojem ću se profesionalno razvijati i da dobijem željeni posao.

Poruka sadašnjim i budućim kolegama: ne propuštajte predavanja! Koristite široko znanje profesora, kao i neprocjenjivo višegodišnje iskustvo koje vam mogu prenijeti.

Tomislav Kralj,
viši stručni suradnik za baze podataka,

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.


Dražen Lucijanić, Upravljanje u kriznim uvjetima

Nakon završetka trogodišnjeg studija na Veleučilištu Velika Gorica svatko može dati osvrt sa svog motrišta. Ja sam zaposlen u službi koja je pokrivala područje zaštitnih poslova, operativnog izvješćivanja i općenito sigurnosti u poduzeću. Međutim, način sagledavanja problematike sigurnosti i pojedina rješenja u praksi odavala su dojam parcijalnog pristupa i rješavanja problema kada se pojavi, tako da se uvijek bavilo posljedicama, a ne uzrocima.

Sagledavši plan i program te nastavne kolegije koje je ponudilo Veleučilište Velika Gorica na studiju Upravljanje u kriznim uvjetima, uz spoj s renomiranim stručnjacima s praktičnim iskustvom kao predavačima koji su iz vlastitih iskustava mogli prenijeti zapažanja i načine rješavanja problema s kojima su se suočavali, jezičac je na vagi prevagnuo u korist upravo tog studija.

Sve u početku izgleda teško i nesavladivo, ali uz zalaganje i pristup predavača i ostalog osoblja Veleučilišta koje šalje poruku: „Mi smo ovdje radi vas!“, stvari postanu jasnije i cilj postaje dostižan i ostvariv. Predavanja traže aktivno sudjelovanje studenata, uz stalno praćenje rada tijekom nastave od strane profesora koji na taj način, kao i putem kolokvija te drugih zadaća koje treba odraditi, upoznaju studenta koji nije samo još jedan od mnogih studenata, nego kolega s imenom i prezimenom čiji se rad prati, vrednuje i cijeni.

Stanje na tržištu rada, pa tako i u poduzećima na našim prostorima, zahtijeva konstantno usavršavanje, učenje i napor usmjeren k primjeni novih rješenja, znanja i vještina potrebnih za učinkovito rješavanje postavljenih zadaća u praksi. Spoj teorijskog i praktičnog dijela nastavnog programa na Veleučilištu takav je da vam omogućuje kvalitetnu podlogu za primjenu teorijskog dijela programa u konkretnim životnim situacijama u sredinama u kojima ste zaposleni ili ćete tek pronaći svoje radno mjesto.

Poruka sadašnjim i budućim kolegama: studij Upravljanje u kriznim uvjetima na Veleučilištu Velika Gorica upisuje se zato jer je to vaš izbor, jer to volite, zato jer želite biti stručnjaci u svom poslu i tražite sustav i način školovanja prilagođen vašim potrebama.

Dražen Lucijanić,
PJ Obrambenih priprema,
INA


Nikola Tramontana, Upravljanje u kriznim uvjetima

Zanimljiv program studija bio mi je dovoljan razlog da, motiviran željom da unaprijedim svoje sposobnosti na radnom mjestu koje se svakodnevno nosi s kriznim situacijama, upišem studij Upravljanje u kriznim uvjetima na Veleučilištu Velika Gorica. Studij Upravljanje u kriznim uvjetima zahtijeva poseban prostor za specifične vježbe i simulacije koje bi studentima omogućile primjenu stečenih znanja i razvijanje vještina. Sudjelovanjem na vježbama integriraju se znanja stečena na predavanjima, a takvih vježbi je potrebno što više.

Pojedini predavači motivirali su me da sa zadovoljstvom sjednem u auto i toga dana prijeđem 400 kilometara kako bih slušao njihova izvrsna predavanja. To dovoljno govori o pristupu i kvaliteti predavača.

Volim svoje kolege s godine. I sada se redovito čujemo ili dopisujemo.

U skoroj budućnosti namjeravam upisati specijalistički studij Krizni menadžment.

Poruka sadašnjim i budućim kolegama: tražiti što više od predavača, prisustvovati svim predavanjima i biti aktivan. To je vaše pravo i iskoristite ga do kraja.

Nikola Tramontana,
Vatrogasna zajednica Primorsko goranske županije

Igor Milić, Upravljanje u kriznim uvjetima

Veleučilište Velika Gorica upisao sam radi stjecanja novih znanja u području kriznog menadžmenta koji u zadnje vrijeme posebno dobiva na važnosti jer je evidentan porast kriznih situacija u svijetu koje zahtijevaju široki spektar znanja i vještina nužnih za njihova rješavanja.

Veleučilište Velika Gorica jedino je veleučilište koje ima studij upravljanja u kriznim uvjetima te je među prvima u Republici Hrvatskoj uvelo model studiranja prema Bolonjskom procesu. Posebne prednosti za izvanredne studente odnose se na termine predavanja te fleksibilnost profesora u pogledu termina za polaganje ispita.

Profesori su stručnjaci u svojim područjima koji imaju veliko iskustvo te su ga znali podijeliti sa studentima putem predavanja i praktičnih vježbi, a znanja koja smo stekli iznimno su praktične naravi i moguće ih je primjenjivati kako u profesionalnom radu, tako i u svakodnevnom životu.

S obzirom na stečenu svjedodžbu, završen studij prvenstveno je pomogao kod dobivanja bolje plaćenog posla unutar organizacije u kojoj sam zaposlen.

Jedan od najvećih dobitaka jest stvaranje novih prijateljstava s kolegama studentima jer ta prijateljstva traju dugo nakon što se svjedodžbe podijele.

Nakon završetka trogodišnjeg studija planiram upisati jednogodišnji specijalistički studij Krizni menadžment na Veleučilištu Velika Gorica.

Poruka sadašnjim i budućim kolegama: ukoliko se bavite područjem zaštite i spašavanja, odnosno kriznog upravljanja ili vas to područje zanima, sigurno nećete pogriješiti ako upišite stručni studij Upravljanje u kriznim uvjetima na Veleučilištu.

Igor Milić, Stručni suradnik,
Odjel za međunarodnu suradnju,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Stjepan Dovhanj, Održavanje zrakoplova

Veleučilište Velika Gorica upisao sam zato jer je to jedini studij u struci koji je direktan nastavak na Višu zrakoplovnu školu, sadašnji Fakultet prometnih znanosti. Prometni fakultet – zračni promet nema mnogo dodirnih točaka s održavanjem, to je, kako i sama riječ kaže: „promet“. Moja struka i interes od prvog je dana bio održavanje zrakoplova, a ne promet.

Ja nisam pohađao druge fakultete, ali ako Veleučilište uspoređujem s prethodno spomenutim fakultetom (VZŠ), onda nisam primijetio bitnije razlike u organizaciji samog studija. Naime, VZŠ je prema broju studenata i načinu organiziranja predavanja bila vrlo slična VVG-u. Dakle, imala je gotovo sve prednosti sustava koje je Bolonjski proces uveo.

Pokušat ću objasniti. Predavanja su se odvijala u malim skupinama studenata po usmjerenju, što je omogućilo direktan kontakt profesor – student, a to je rezultiralo kvalitetnijim i aktivnim studiranjem. To je za mene osnovna prednost za svaki studij. Kako se to odražava i kolike su prednosti takvoga rada na vježbama da i ne spominjem. Nije svejedno ako predavanje sluša ili pohađa vježbe 200 ili 40 studenata.

To je po mome mišljenu osnovna prednost VVG-a u odnosu na ostale fakultete.

Nadalje, meni osobno po mjestu rada (Velika Gorica – Pleso) ovaj je studij odgovarao jer sam nakon posla s lakoćom stizao na predavanja zbog rasporeda predavanja koja su maksimalno bila prilagođena studiju uz rad.

Organizacija predavanja bila je izvrsna. Što se kvalitete i stručnosti predavača tiče, mislim da su na visokom nivou. Ja osobno apsolutno sam zadovoljan i kvalitetom i stručnošću angažiranog kadra.

Zbog nedostatka vremena vrlo sam se malo družio sa studentima, a pogotovo redovitim studentima. Međutim, mišljenja sam da je to kao i na drugim fakultetima, osim malo veće prisnosti zbog manjeg broja i bolje i intenzivnije komunikacije.

S više od trideset godina rada u struci (poslovi projektiranja, održavanja zrakoplova), a zatim studija za taj posao, ako bih rekao da sam naučio nešto što već nisam znao, onda ne bih bio nikakav stručnjak. Dakle, u struci mi nije dalo ništa, a što ja nisam znao. Ono čime sam proširio svoje znanje i što je bilo korisno nove su tehnologije i alati te bih posebno istaknuo informatički dio studija na kojemu sam mnogo naučio, a što za prethodnog studija nije postojalo.

S Veleučilištem sam povezan na nekoliko načina, a jedan od njih je i ovaj tekst. Također sam zaposlio jednog studenta, svog kolegu, u inženjeringu koji sam donedavno vodio gdje on i dalje radi. Siguran sam da povezanost studenata i Veleučilišta nakon završetka studija mnogo, osim o nama, ovisi i o Veleučilištu. Naime, sada će možda biti interesantan nastavak specijalističkog studija za mene. Ali do kada da studiram, pa meni je 55 godina! Za učenje nikad nije kasno. Uči se cijeli život i dovoljan je samo kratak predah i više nisi u trendu. Postaneš starac kojega se svi žele riješiti. Zrakoplovna struka tu je posebno osjetljiva jer je napredak u tehnologijama svakodnevan. Trenutačno sam zaposlen u Hrvatskom zrakoplovnom savezu.

Radim isti posao kao i u prijašnjoj tvrtci (na funkciji CAMO Manager i Maintenance Manager –   rukovoditelj planiranja sustava održavanja i rukovoditelj organizacije za održavanje zrakoplova), samo sada na malim zrakoplovima težine ispod 5700 kg.

Poruka sadašnjim i budućim kolegama: ono što bih ja poručio studentima jest ono što govorim i svome sinu, a to je: prihvati se, sinak, knjige i uči. Pohađaj redovito predavanja i vježbe. Kolokviraj sve što je moguće. Na predavanjima se ponašaj pristojno. Slušaj i ne ometaj druge. Poštuj profesore i korektno se odnosi prema njima ako očekuješ takav odnos prema sebi.

Stjepan Dovhanj,
Rukovoditelj planiranja sustava održavanja i
organizacije za održavanje zrakoplova,
Hrvatski zrakoplovni savez

Stjepan Banić, Održavanje zrakoplova

Studij Održavanje zrakoplova na Veleučilištu Velika Gorica upisao sam zato što je to usmjereni studij s ciljem da pojedinca pripremi, odnosno uputi u segmente posla koji ga ubuduće čeka ako završi u nekom segmentu avijacije, a posebno što se tiče samog održavanja zrakoplova. Materijal koji se obrađuje i stečena znanja mogu se primijeniti u svim segmentima avijacije, a dokaz tome je stručni kadar angažiran od strane nacionalne zrakoplovne tvrtke Croatia Airlines koji vrlo kvalitetno predaje.

Studij Održavanje zrakoplova usmjeren je na to da kandidata pripremi na posao koji ga ubuduće čeka. Mislim da je program sam po sebi vrlo kvalitetan i može pojedincu dati vrlo dobru sliku posla koji će raditi. Naime, kod nas je poznato da fakulteti i razni drugi studiji opterećuju studente nepotrebnom širinom gradiva koje podučavaju, a ista znanja i sami mogu steći za vrijeme studija ili nakon završetka studija kada se budu bavili tim segmentom posla. Prednost Veleučilišta Velika Gorica jest ta što se kandidata usmjerava direktno i na taj mu se način omogućuje da usmjeri svoju energiju na stjecanje upotrebljivog znanja, odnosno da sam dobije „big picture“.

Osobno sam bio vrlo zadovoljan odabranim profesorima i ljudima iz struke, koje sam malo prije i spomenuo, ali ne bih želio izostaviti ni ostale profesore sa strojarskog, prometnog i ostalih fakulteta koji vrlo kvalitetno obavljaju svoj posao.

Kvaliteta predavača na vrlo je visokoj razini, pogotovo onih ljudi iz struke koji taj dio koji predaju u svakodnevnom životu i rade te vode kompaniju koja je najveći avioprijevoznik na području Jugoistočne Europe. Odnosi između predavača i studenta na vrlo visokoj su razini koja se odražava kako u stjecanju samog znanja, tako i u pristupu i načinu rada predavača koji omogućavaju studentima punu potporu u učenju i radu.

Po mome mišljenju, na Veleučilištu vlada prijateljski odnos, prije svega produktivan. Naravno da kontakti među ljudima ostaju, pogotovo ako se nađu u istom segmentu posla ili ako se ostvari suradnja između pojedinih kompanija ili unutar iste kompanije. Ipak je ovo stručni studij, a taj profil ljudi tek se traži i usmjeren je prema budućnosti, a apetiti velikih kompanija postoje i usmjereni su prema kvalitetnom kadru.

Stečena znanja u određenom opsegu mogu primijeniti u svom poslu iako nije direktno vezan uz studij koji sam završio.

Poruka sadašnjim i budućim kolegama: postavite cilj prema kojem ćete ići i učite, a materijal koji možda u trenutku i ne izgleda tako interesantan, moći ćete na svom poslu itekako primijeniti i olakšati si savladavanje nekih drugih problema koji će nastupiti tek kasnije.

Stjepan Banić,
Prvi časnik zrakoplova MD – 80,
Dubrovnik Airline

Vjekoslav Brdek, Održavanje motornih vozila

Nakon završene srednje obrtničke škole smjera automehaničar, a potom i strojarski tehničar, nisam mnogo razmišljao što dalje kada sam čuo za Veleučilište Velika Gorica i studij Održavanje motornih vozila.

Organizacija i kvaliteta predavanja u početku je bila dosta slaba zbog održavanja predavanja na nekoliko lokacija, što se poboljšalo nakon obnove zgrade u kojoj se Veleučilište nalazi sada.

Predavači i način predavanja bio je što se mene tiče odličan jer smo bili u maloj grupi i profesori su bili svima pristupačni za bilo kakva pitanja, probleme ili nejasnoće vezane uz predmet.

Većina je studenata i nakon završetka studija ostala u dobrim odnosima i privatno i, kod nekih koji surađuju, poslovno.

Na poslovnom planu meni je osobno taj studij pomogao jako mnogo jer sam uz pomoć Veleučilišta našao tvrtku u kojoj sam obavljao praksu, a nakon završetka studija dobio sam na istom mjestu i posao.

Vjekoslav Brdek
Institut za vozila Velika Gorica


Marko Kovač, Održavanje motornih vozila

Studij Održavanje motornih vozila upisao sam zbog napredovanja u poslu, što se završetkom studija i ostvarilo. Kao odlike Veleučilišta istaknuo bih fleksibilnost, organizaciju predavanja te kvalitetu predavača koji su nam uvijek bili spremni izaći u susret. Na studiju je vladalo pozitivno ozračje između studenata te smo u te tri godine izgradili mnoga prijateljstva.

Poruka sadašnjim i budućim kolegama: potrebno je mnogo truda, strpljenja i vremena i završit ćete studij u roku.

Marko Kovač,
Komercijalist,
Auto Hrvatska dijelovi