Zaštita atmosfere

Zaštita atmosfere

150.00 Kn290.00 Kn

Autor: Renata Peternel, Predrag Hercog
Tematsko područje: ekologija
Broj stranica: 445
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2010
ISBN: 978-953-7716-03-5
Kvalitativne značajke
  • Opći karakter knjige: stručna
  • Podrška lakoj primjeni: udžbenik
  • Prvenstveni čitatelji: studenti, ostali

Udžbenik koji se sastoji od deset poglavlja (1. Atmosfera; 2. Onečišćenje atmosfere; 3. Velike svjetske epizode onečišćenja atmosfere; 4. Osnovi meteorologije; 5. Stratosferski ozonski omotač; 6. Globalno zatopljenje; 7. Zakiseljavanje atmosfere; 8. Zakonska regulativa; 9. Praćenje kakvoće zraka; 10. Biomonitoring)  opisuje problematiku onečišćenja zraka, kemijske metode monitoringa kakvoće zraka kao i biološke (biomonitoring) s posebnim naglaskom na kontrolu kvalitete mjerenja i zakonsku regulativu u području zaštite zraka u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji.

U knjizi je detaljno opisan kemizam onečišćujućih tvari u zraku, njihovo štetno djelovanje na zdravlje ljudi i ekosustave. Također jedno cijelo poglavlje obrađuje atmosfersku cirkulaciju i sva događanja u atmosferi koja utječu na širenje onečišćujućih tvari. Velik dio udžbenika opisuje problematiku oštećenja stratosferskog ozonskog sloja, klimatskih promjena te zakiseljavanja atmosfere s utjecajima na ljudsko zdravlje i ekosustave. Uz svako poglavlje pridodan je dio koji se naziva U fokusu, a obrađuje zanimljivosti koje su vezane uz problematiku koja je opisana u dotičnom poglavlju. Također su iza  teksta svakog poglavlja  izdvojeni pojmovi koje je potrebno zapamtiti i pitanja za provjeru znanja kako bi se studentima olakšalo savladavanje gradiva.

Očisti