Upravljanje, vo–enje, zapovijedanje

Upravljanje, vođenje, zapovijedanje…

80.00 Kn160.00 Kn

Autor: Marinko Ogorec
Tematsko područje:
Broj stranica:
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2017
ISBN: 978-953-7716-75-2
Kvalitativne značajke
  • Opći karakter knjige:
  • Podrška lakoj primjeni:
  • Prvenstveni čitatelji:

Karakteristike kriznih situacija današnjeg vremena u prvi plan stavljaju sustav vođenja i upravljanja kao temeljni preduvjet učinkovitog funkcioniranja struktura nadležnih za njihovo otklanjanje. U takvim okolnostima sustav vođenja i zapovijedanja u prvi plan postavlja angažman kompetentnih, osposobljenih i školovanih stručnjaka. Udžbenik „Upravljanje, vođenje i zapovijedanje…“ namijenjen je polaznicima preddiplomskog studija Upravljanja u kriznim uvjetima, te polaznicima dodiplomskog (ali isto tako i diplomskog) studija Kriznog menadžmenta kao temeljna literatura, s namjerom kvalitetnijeg i usmjerenijeg savladavanja nastavnog plana i programa. Svrha udžbenika je polaznicima škole pružiti teorijska i praktična znanja u nalaženju konkretnih odgovora sustava upravljanja, vođenja i zapovijedanja, ali i dugoročnih razvojnih smjernica, koje će primijeniti u svojem budućem radu na izgradnji i suvremenom oblikovanju sustava kriznog upravljanja Republike Hrvatske. Polaznici moraju usvojiti osnovne elemente sustava vođenja i zapovijedanja, među kojima je svakako na prvom mjestu proces odlučivanja i provedba odluke u praksi, a osim toga moraju shvatiti ulogu i karakterne značajke lidera u sustavu suvremenog kriznog menadžmenta.

Očisti