1_Knjiga_-_Konice_Korica

Kočnice motornih vozila

110.00 Kn165.00 Kn

Autor: Dinko Mikulić
Tematsko područje: motorna vozila
Broj stranica: 131
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2010
ISBN: 978-953-7716-01-1
Kvalitativne značajke
  • Opći karakter knjige: stručna
  • Podrška lakoj primjeni: priručnik, primjeri
  • Prvenstveni čitatelji: studenti, osoblje na održavanju vozila, ostali

Priručnik Kočnice motornih vozila opisuje osnovna svojstva suvremenih kočnica na motornim vozilima. Svrha priručnika jest podizanje razine stručnog znanja iz poznavanja kočnica. Dva su bitna čimbenika utjecala na pripremu priručnika. Prvi je nedostatak stručne literature iz kočnica, a drugo potreba poznavanja suvremenih tehnoloških rješenja u sustavu kočnica.

Primjene novih tehnologija u sustavu kočenja izraženije su nego kod drugih sustava podvozja pa se servisni djelatnici moraju brzo prilagođavati novim zahtjevima održavanja pouzdanosti motornih vozila. Sve to može biti lakše i sigurnije uz poznavanje opće teorije kočenja, konstrukcije kočnica i sustava kontrole kočenja. Težište priručnika je postavljeno na kočnice osobnih vozila.

Priručnik je podijeljen na tri dijela. U prvom dijelu dani su osnovni parametri kočenja, kao što su sile kočenja, usporenje vozila, put kočenja, vrijeme kočenja i stvarna kontrola parametara kočenja, koji su nužni za opće poznavanje mogućnosti kočenja i zaustavljanja vozila. Pritom su na primjeru osobnog vozila ispitani stvarni parametri kočnih sila i usporenja vozila te usporedivi s propisanim normativima kočenja.

U drugom dijelu priručnika opisana je konstrukcija osnovnih vrsta kočnica putničkih vozila. Prikazani su i objašnjeni glavni sklopovi tih kočnica, od glavnog kočnog cilindra, bubanj kočnica i disk kočnica, do regulatora kočenja stražnje osovine. Pritom su izneseni ključni faktori konstrukcije kočnica koji utječu na sile kočenja i održavanje ispravnosti kočnica.

U trećem dijelu priručnika objašnjeni su aktivni sustavi stabilnosti kočenja, ABS, ASR i ESP. S ciljem lakšeg razumijevanja, teorija sustava sprečavanja blokiranja, proklizavanja i zanošenja potkrijepljena je prikladnim shemama i podacima. To poznavanje kontrole kočnica nužno je za stručno održavanje ispravnosti motornih vozila. Na kraju knjige dana je stručna literatura koja omogućava proširenje znanja iz sustava kočenja motornih vozila.

Očisti