kemija_onec_tvari

Kemija onečišćujućih tvari

207.50 Kn415.00 Kn

Autor: Renata Peternel
Tematsko područje: upravljanje u kriznim uvjetima
Broj stranica: 214
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012
ISBN: 978-953-7716-36-3
Kvalitativne značajke
  • Opći karakter knjige: stručna
  • Podrška lakoj primjeni: udžbenik
  • Prvenstveni čitatelji: studenti, ostali

Udžbenik „KEMIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI“ autorice prof.dr.sc. Renate Peternel namijenjena je prvenstveno studentima studija Upravljanje u kriznim uvjetima na Veleučilištu Velika Gorica. Udžbenik je podijeljen u dvije velike cjeline. Prva cjelina obrađuje osnove kemije (kemijska klasifikacija tvari, osnovne separacijske tehnike smjesa, elemente, spojeve, atomsku teoriju, kemijske formule, kemijske veze, reakcije u vodenim otopinama, fizikalna svojstva otopina, plinovi i kinetičko-molekularna teorija, tekućine i krute tvari-kinetičko molekularno objašnjenje). Druga cjelina obrađuje najvažnije onečišćujuće tvari koje se mogu nači u okolišu (metali, anioni, ugljikovodici, poliklorirani bifenili, dibenzodioksini, surfaktanti, polimeri, pesticidi, onečišćujuće tvari koje određuju kakvoću zraka te radioaktivnost i zračenje). Udžbenik je bogato ilustriran, a  ima i rječnik pojmova kako bi se studentima olakšalo učenje.

Očisti