zbornik_za_web

III. međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“, 2010.

90.00 Kn190.00 Kn

Author: skupina autora
Tematsko područje: krizni menadžment
Broj stranica:
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2010
ISBN:
Kvalitativne značajke
 • Opći karakter knjige: stručna
 • Podrška lakoj primjeni:
 • Prvenstveni čitatelji: studenti

Popis radova:

 1. Alen Stranjik, Sanja Kalambura: Važnost i mjerodavnost IT-a u kriznom menadžmentu
 2. Anita Perešin, Aleksandar Klaić: Povezanost koncepta kritične infrastrukture i zaštite podataka
 3. Ante Barišić: Teorijsko-doktrinarni aspekti kriznog menadžmenta u kontekstu Europske unije
 4. Dijana Vuković, Boris Jurič: Uloga alternativnih medija u kriznom upravljanju
 5. Brankica Žugaj, Sanja Kalambura: Kritične točke upravljanja uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Grada Velike Gorica
 6. Branko Mihaljević, Martina Mihalinčić: Načela planiranja i upravljanja u kriznim situacijama
 7. Damir Kulišić: O mogućim scenarijima velikih nesreća s opasnim tvarima
 8. Dragutin Funda, Tomislava Majić: NFPA 1600 – upravljanje kriznim situacijama i programi poslovnog kontinuiteta
 9. Igor Milić: Civilni aspekti kriznog menadžmenta u Europskoj uniji
 10. Jadran Perinić: Mogući utjecaji medija u kriznim situacijama na javno mnijenje oblikovanjem sadržaja
 11. Joško Bačelić, Zorana Bačelić: Upravljanje rizicima u gospodarstvu
 12. Ksenija Žlof: Etika odnosa s medijima u kriznim situacijama
 13. Marina Črnko, Alan Šabić: Uporaba društvenih mreža u kriznom menadžmentu
 14. Marina Manucci, Vesna Vyroubal: Važnost pravilne komunikacije s medijima
 15. Marinko Ogorec: Oružane snage u prirodnim i tehnološkim katastrofama
 16. Martina Mihalinčić: Važnost medija u prikupljanju humanitarnih sredstava u kriznim situacijama
 17. Milan Erjavec: Sigurnost građana i profit kompanija-oprečni i zajednički interesi analizirani s aspekta Sustava 112
 18. Mladen Herega: Okoliš i okolina kao sigurnosni rizik
 19. Nikica Pukšić: Digitalna enciklopedija Zaštite i spašavanja
 20. Predrag Korica: Zaštita okoliša od rizika velikih nesreća
 21. Renata Peternel, Predrag Hercog, Tamara Čendo Metzinger: Nacionalni plan postupanja u situacijama pandemije influence
 22. Robert Jagodić: Primjena EU Direktive 2008/114/EU na Hrvatsku
 23. Robert Župan, Ana Kuveždić, Miljenko Lapaine: Prevencija kriznih situacija i razumijevanje kriznog upravljanja u obrazovanju
 24. Sadko Mandžuka, Ivan Savi, Zdenko Kljaić: Inteligentni transportni sustavi i upravljanje krizama
 25. Saša Šegvić, Mirko Klarić: Javna uprava i izazovi upravljanja u nesrećama
 26. Suzana Miljak: Identifikacija rizika-ključ sigurnosti informacijskog sustava
 27. Tamara Čendo Metzinger, Renata Peternel: Komunikacija s javnošću i odnosi s medijima u kriznim situacijama
 28. Tamara Kopal, Arabela Vahtarić: Civilna zaštita u okvirima Lisabonskog ugovora
 29. Tihomir Varga, Željko Dobranović: IT sustavi žurnih službi u funkciji kriznog menadžmenta
 30. Vesna Ivanović: Civilni aspekti Zajedničke vanjske i sigurnosne politike
 31. Vjekoslav Stojković, Darko Podvorac, Dinko Mikulić: Istraživanje mogućnosti smanjenja rizika ispunjenja upisnih kvota
 32. Zdravko Kummer, Vladimir Lebinac: Identifikacija i autentikacija u sustavima za obradu incidenata
 33. Željko Dobranović: Smanjenje rizika pri transportu opasnih tvari
 34. Željko Knok, Bruno Trstenjak, Jurica Trstenjak: Upravljanje rizicima-informacijski sustavi-Risk Management (IT)
 35. Zoran Šinković: Učinkovito rješavanje financijske krize uvođenjem novih porezno-pravnih propisa (De lege lata-de lege ferenda)
 36. Adnan Duraković: Policijsko prikupljanje podataka i analize rizika kao dio obavještajnih operacija u slučajevima kriznih situacija
 37. Slobodan M. Lukić, Nada Živanović, Ranko Bakić: Upravljanje rizikom kao zaštita od potencijalne krize tvrtke
 38. Mirsad Abazović, Goran Kovačević: Nadnacionalni nivo kriznog menadžmenta-kriza među narodima
 39. Nenad Marković, Ivan Ćuže: Utjecaj svjetske krize na privredna kretanja
 40. Viktor Radun, Dragan Dokić: Mogućnosti i perspektive primjene koncepta ranog upozoravanja u suočavanju s poslovnim rizicima na primjeru Vinarije Erdut
 41. Želimir Kešetović, Nedžad Korajlić, Dušan Davidović: Kulturne razlike i krizno komuniciranje
 42. István Endrődi: European cooperation forum of civilian civil protection organizations-Initiative oft he Hungarian Civil Protection Association
 43. Laurence Armand French, Lidija Nikolić-Novaković: Mental Security during times of crisis
 44. Lukáš Harazin, Oldřich Krulík: Police Academy of the Czech Republic and its role in the security education system of the Czech Republic
 45. Zvonko Orehovec, Davor Stipetić: The risk of WMD by organized crime in Southeast Europe
 46. Ivan Medved: Priprema za slučaj i prevenciju zdravstvene krize
 47. Silvana Duvančić – Ričko, Ralf Hoffman, Brian T. Canfield: Masovne nesreće, primjer MASCAL plana NATO bolnice
 48. Teodora Ivanuša, Nejc Podbregar, Iztok Podbregar: Open sourc intelligence – OSNIT – i novo cjepivo protiv nove gripe
Clear