vvg_logo

Veleučilište Velika Gorica raspisuje

NATJEČAJ

za izbor dekana Veleučilišta Velika Gorica

 1. Dekan Veleučilišta Velika Gorica izabire se na mandatno razdoblje od 4 godine od datuma izbora.
 1. Za dekana Veleučilišta Velika Gorica javnim natječajem, može biti izabrana osoba u znanstvenonastavnom zvanju ili u nastavnim zvanjima višeg predavača ili profesora visoke škole.
 1. Pravo na prijavu imaju oni kandidati koji su zaposleni pri Veleučilištu te državljani onih država članica Europske unije za koje ne postoje privremene zapreke za zapošljavanje i koji govore hrvatski jezik.
 1. Pristupnici na natječaj, uz prijavu obavezno prilažu sljedeću dokumentaciju:
 • životopis,
 • odluku u izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno odnosno nastavno zvanje,
 • program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje,
 • izvornik potvrde o radnom iskustvu u visokom obrazovanju,
 • pisanu suglasnost za objavu imena i prijedloga programa rada na mrežnim stranicama Veleučilišta,
 • dokaz o državljanstvu.
 1. Cjelokupnu dokumentaciju traženu natječajem pristupnici su dužni dostaviti i na CD-u u pdf formatu.
 1. Navedena dokumentacija dostavlja se obvezno u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za Natječaj za izbor dekana“ u roku od 30 dana od objave natječaja.
 1. Kao početni dan roka za prijavu uzima se dan objave natječaja u Narodnim novinama.
  Prijave s natječajnom dokumentacijom predaju se preporučenom poštom ili osobno na adresu:Veleučilište Velika Gorica
  Odjel za marketing, kadrovske i opće poslove
  Zagrebačka 5
  10 410 Velika Gorica
 1. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
  Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave te osobe čije prijave ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
 1. Pristupnici natječaja bit će obavješteni o rezultatima izbora najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
 1. Javni natječaj za izbor dekana Veleučilišta Velika Gorica objavljuje se u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku i na mrežnoj stranici Veleučilišta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.
 1. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
 1. Imena svih kandidata i prijedlozi programa rada moraju biti objavljeni na mrežnim stranicama Veleučilišta Velika Gorica.

Veleučilište Velika Gorica