Studenti s određenim akademskim iskustvom, odnosno studenti koji studiraju ili su studirali na nekom drugom visokom učilištu, mogu podnijeti zamolbu za upis na neki od studija na Veleučilištu Velika Gorica.

Zamolbe za prijelaz na određeni studijski program Veleučilišta Velika Gorica se podnose prije početka zimskog semestra u rokovima redovnih upisa na preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije.

Primjer zamolbe za prijelaz na određeni studijski program Veleučilišta Velika Gorica s popisom potrebnih dokumenata nalazi se u prilogu.

Nakon upisa na Veleučilište Velika Gorica, studenti imaju mogućnost podnošenja zamolbe za priznavanjem položenih ispita na drugim visokim učilištima.

Zamolbe se podnose nakon obavljenog upisa u zimski semestar tekuće akademske godine. Primjer zamolbe s popisom potrebnih dokumenata nalazi se u prilogu.

Na temelju dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo za priznavanje ispita Veleučilišta Velika Gorica, može donijeti odluku o priznavanju ispita. Broj priznatih ispita ovisi o sličnosti nastavnog programa položenih ispita na prijašnjem visokom učilištu i nastavnog programa predmeta na upisanom preddiplomskom stručnom ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju Veleučilišta Velika Gorica.

Kod prijelaza i priznavanja položenih ispita razmatrat će se samo zamolbe s potpunom dokumentacijom.

Molba za prijelaz i priznavanje položenih ispita

Molba za priznavanje položenih ispita

Molba za prijelaz