Redoviti studij na Veleučilištu Velika Gorica podrazumijeva upisivanje pune satnice, odnosno 30 ECTS bodova po semestru studija.

Redoviti studenti na Veleučilištu Velika Gorica imaju sva prava redovitih studenta propisana Pravilnikom o studiju  te Ugovorom o studiranju koji student pri upisu sklapa s Veleučilištem.

Redoviti studenti imaju određena prava i povlastice npr. subvencioniranu prehranu, smještaj u studentskom domu, zdravstveno osiguranje, oslobođenje od participacije po uvjetima koje propisuje HZZO, mogućnost rada preko Student-servisa, pravo na dječji doplatak itd.

Uvjeti i okolnosti pod kojima student može izgubiti prava redovitog studenta nalaze se u gore navedenim pravilnicima i ugovoru o studiranju.

Za redovite studente nastava se u pravilu izvodi radnim danom. Nastava se može održavati i vikendom zbog nemogućnosti nastavnika koji su vanjski suradnici.

Sistematski zdravstveni pregled

Redoviti studenti Veleučilišta Velika Gorica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i obvezni su obaviti sistematski zdravstveni pregled tijekom prvog semestra. Obavljen pregled uvjet je za upis u 2. semestar.

Pregled se ne naplaćuje, a obavlja se u Domu zdravlja Velika Gorica, Matice hrvatske bb, u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu. Pregled obavlja liječnica Andrea Lulić, dr. med., specijalistica školske i sveučilišne medicine.

O vremenu u kojemu trebaju obaviti sistematski pregled i dokumentima koje moraju ponijeti sa sobom studenti će biti obaviješteni putem internetske stranice Veleučilišta, Pretinca i oglasne ploče.