Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Studenti će iz ovog predmeta pridobiti opće znanje o privatnoj sigurnosti, privatnoj zaštiti, razvoju privatne zaštite te pridobiti znanje o normativno-pravnom uređenju privatne zaštite i detektivske djelatnosti. U nastavku će se studenti upoznati s privatnom zaštitom kao sustavom, odnosno podsustavom nacionalnog sustava sigurnosti Hrvatske te šira znanja o međusobnim odnosima i nadležnostima u odnosu prema drugim nadzornim tijelima.

Sadržaj predmeta:

Razvoj privatne zaštite u Hrvatskoj i nekim drugim državama, općenito o privatnoj zaštiti, privatnoj zaštiti i detektivskoj djelatnosti, normativno uređenje privatne zaštite i detektivske djelatnosti u Hrvatskoj i nekim drugih državama, mjere i dužnosti djelatnika privatne zaštite te nošenje i uporaba vatrenog oružja djelatnika privatne zaštite, prava i dužnosti detektiva te druge posebnosti detektivske djelatnosti, etika i deontologija u privatnoj zaštiti te ostali pojmovi i dužnosti s područja privatne zaštite i detektivske djelatnosti, razgraničenje djelatnosti, odnosno zadataka i funkcija između policije i subjekata privatne zaštite u suvremenoj državi te privatizacija usluga pružanja sigurnosti, odnosno policijskih zadataka, privatna sigurnost i privatna zaštita kao sastavnica nacionalne sigurnosti i nacionalnog sustava sigurnosti Hrvatske, upravljanje rizikom u privatnoj sigurnosti, te djelovanje interesnih organizacija i drugih udruženja kao oblik sigurnosnog samoorganiziranja civilnog društva.

Kompetencije:

Studenti stječu znanja za primjenu mjera i aktivnosti zaštite osoba i imovine i njenog djelovanja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati specifičnosti zaštite osoba i imovine u različitim sferama društvenog djelovanja 2. Identificirati rizike i oblike ugrožavanja osoba i imovine 3. Opisati preventivne i represivne mjere zaštite osoba i imovine 4. Dati primjer prosudbe ugroženosti i plana zaštite osoba i imovine 5. Primijeniti znanje o zaštiti osoba i imovine u kriznim situacijama 6. Procijeniti učinkovitost mjera tehničke i tjelesne zaštite osoba i imovine Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku - Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima - Primijeniti metodologiju procjene rizika uz vođenje potrebne dokumentacije - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija